Tarım Hakkında

Damızlık süt sığırı ve kaliteli, hijyenik, soğutulmuş çiğ inek sütü üretim projemiz kapsamında projenin kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla toplamda 5.000 dekar sulu ve kuru arazi içerisinde hayvancılığa yönelik bitkisel üretim yapılmaktadır. Bu arazinin 500 dekarı kuru, 4500 dekarı ise sulu tarıma ayrılmıştır. Hayvansal üretimde olduğu gibi bitkisel üretimde de üniversiteler ile işbirliği içerisinde, deneme parselleri üzerinde bilimsel araştırmalar da yürütülmektedir.

Niğde ilinde yıllık yağış toplamının az olması ve mevsimsel dengesizlikler nedeniyle bölgede yer altı suları kullanılarak sulu tarım yapılmaktadır. İl genelinde bitkisel üretimde tahıl tarımı öne çıkmaktadır. Tahıl yetiştirmede bir yıl ekim ve bir yıl nadas sistemi uygulanmaktadır. Toprak kalitesinin daha iyi olduğu yerlerde elma, kiraz ve ceviz ağırlıklı meyvecilik yapılmakta ve patates yetiştirilmektedir.

Bölgede hayvancılık faaliyetine bağlı olarak yem bitkileri yetiştiriciliğinin de yaygınlaştırılmaya çalışıldığı ve yem bitkileri içerisinde yonca ve silajlık mısır ekilişlerinin fazla olduğu dikkatleri çekmektedir. İşletmemiz bölge şartlarında çağın gereksinimi olan teknolojiyi kullanarak bölgede tarımsal kalkınmaya destek vermektedir.


Tarihçe

 • 1986 Şahıs firması statüsünde kalkerden mozaik taşı üretimi
 • 1996 Niğtaş Ltd. Şti.nin kurulması
 • 2002 Elma, kiraz ve ceviz ağırlıklı meyve yetiştiriciliğine başlanması
 • 2004 Mikronize kalsit üretim tesisinin devreye alınması
 • 2006 Niğtaş’ın kardeş şirketi Mikrokal Ltd. Şti.’ nin kurulması
 • 2007 Rusya'da diğer bir kardeş şirket olan İntercarb’ın kurulması
 • 2007 Kırıkkale de Mikrokal’ın ikinci üretim tesisinin faaliyete geçmesi
 • 2007 Yüzey kaplama tesisinin üretime başlaması
 • 2009 TÜBİTAK destekli ARGE projelerine başlanması
 • 2010 Komple yeni yatırım ile mikronize kalsit üretim kapasitesinin arttırılması
 • 2010 Dik değirmen yatırımı ile çok ince öğütülmüş (nanometrik) kalsit üretimi
 • 2010 Yük vagonları alınarak demir yolları taşımacılığına başlanılması
 • 2011 Süt besiciliği yatırımının yapılması ve yem bitkileri üretimine başlanması
 • 2012 Yeni elek sistemlerinin kurulması ile Granül üretim kapasitesinin artırılması.
Ayrıntılı Bilgi Edinmek İçin Lütfen Tıklayın!