Hayvansal Üretim


Ülkemizde kaliteli Damızlık süt sığırı ve kaliteli,hijyenik süt üreten sayılı projeler arasında yer alan projemizin Ağustos 2010 yılında temeli atılmış ve kısa sürede üretime başlamıştır. Tesisimiz toplamda 30.000 m² kapalı alan ve 100.000 m² açık alana sahiptir. Kapasite hedefi 1.200 sağmal ve toplamda 3.000 büyük baş olan işletmemiz en kısa sürede bu sayıya ulaşacaktır. İşletmemizde son teknoloji sağım ve sürü yönetim sistemleri kullanılmaktadır. El değmeden kapalı devre çalışan modern sağım sistemi ile sağılan süt anında soğutma tanklarına gönderilerek en kısa sürede soğutulup, soğutulmuş çiğ inek sütü olarak satılmaktadır. Hayvanlarımızın tamamı yurt dışından ithal edilmiştir. İthal edilen hayvanlar Holstein ve Simmental cinsidir.

Ayrıca proje kapsamında üniversiteler ile iş birliği yapılarak bilimsel çalışmalar yapılmaktadır. Art ardına yaptığımız yatırımlar hayvancılık sektöründe Ulusal hedeflerin gerçekleşmesine katkı sağlayacaktır. Ayrıca işletmemiz yeterli kapasiteye ulaştığında hayvan gübre atıklarından elektrik enerjisi üretmeyi de planlamaktadır.Damızlık Süt Sığırcılığı

Projenin amacı; doğal kaynaklardan yararlanarak ve çeşitli tarımsal girdiler kullanarak süt üretimi gerçekleştirmek ve üstün damızlık değerli gebe düve yetiştirmektir. 

Niğde ve yakın çevre illerde süt sığırı yetiştiriciliği yıllardan beri önemli bir geçim kaynağı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bölgede süt sığırcılığı veya süt inekçiliğinin artmasıyla birlikte, çevre illerde süt işleyen tesis sayısı ve kapasitesi de kayda değer biçimde artış göstermiştir. Proje bölgesinde artan süt işleme sanayi ve kapasitesine rağmen, süt sığırcılığı yapan işletmelerde geleneksel üretim yöntemlerinin kullanıldığı ve süt üretiminin özellikle aile ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak yapıldığı bilinmektedir. Süt işletmelerinin modern ve gelişmiş teknolojiden yoksun olarak faaliyet göstermeleri, beraberinde hijyen ve pazarlama sorunlarını da getirmektedir. 

Proje kapsamında yetiştirilecek damızlık hayvanlardan oluşacak sürünün, bölgenin en yüksek verim ve kalite özelliklerini gösteren sürüsü olması ve bölgede faaliyet gösteren diğer işletmelere örnek olması hedeflenmiştir. 

Modern yetiştiriciliğin kayıt tutma esasına göre hayvanları tanıma ve her türlü kaydı tutabilme amacı ile Damızlık Süt Sığırı Yetiştiricileri Birliği’nin ön gördüğü şekilde hayvanların kulaklarına plastik küpeler, ayak bileklerine de sürü yönetim sisteminin bir parçası olan takip amaçlı çipler takılmıştır. Bu sayede her hayvan için bir kayıt oluşturulmuş, anlık olarak sürü yönetim sisteminde hayvana ait bütün veriler takip edilmektedir. 

Üretilen sütün hijyenik bir ortamda sağım ve depolama faaliyetleri için sürü yönetim sistemi ve otomatik yıkamalı, otomatik başlık çıkarıcılı, dijital süt ölçümlü sağım ünitesi kullanılmaktadır. Bu sayede sağımda mastitis ve diğer hastalık etmenlerine özel önem verilerek, gerekli dezenfeksiyon ve sağım kurallarına azami seviyede dikkat sarf edilmektedir. El değmeden kapalı devre bir sistemde üretilen çiğ süt +4 dereceye soğutularak satışa hazır hale gelmektedir.

Sığır Besiciliği

Buzağıdan itibaren Simmental ve Holstein ırkından oluşan erkek hayvanlarımız hijyenik barınaklarında sağlıklı bir şekilde, kaliteli yemlerle beslenip kısa sürede kesim zamanına ulaşabilmekte, kaliteli et ve et ürünleri olarak nihai tüketiciye ulaşmaktadır. Bu kaliteyi yakalayabilmekteki en büyük etken anaç sürünün hastalıktan ari olması, suni tohumlama yapılması ve tohum seçiminde gerekli hassasiyetin gösterilmesi, uygun beslemenin yapılarak günlük canlı ağırlık artışının maksimum seviyeye ulaşmasını sağlayarak kesime uygun hale getirilmesidir. 

Piyasa şartlarına göre işletmemizde buzağıdan başlayarak kesim zamanına kadar her yaş grubunda hayvan canlı olarak da satılmaktadır.

 


Galeri

Büyüt

Büyüt

Büyüt

Büyüt

BüyütTarımsal Üretim Hakkında Bilgi Edinmek İçin Lütfen Tıklayın!